Obchodní podmínky

Nejvyšší kvalita Chia semena, maca a moringa prášek na nejnižší přímé vývozní ceny

Belgique - graines de chia chia seeds Canada Česká republika - Chia semínka Danmark - Chia frø chiazaad chiaseeds Italia - semi di chia България - семена от чиа Eesti - Chia seemned Suomi - Chia siemenet Österreich - Chiasamen Magyarország - chia mag Ελλάδα - Chia σπόροι Latvija - chia sēklas

Lietuva - Chia sėklos Slovensko - chia semená Slovenija - chia semena Chiasamen Deutschland semillas de chía España graines de chia France Chia frø Norge chia seeds Ireland Polska - nasiona Chia Portugal - sementes de chiaSchweiz - Chiasamensverige - Chia frön chiaseeds United Kingdom

Loading...
Shopping Cart: 0,00 Kč

You have no items in your shopping cart.

Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě https://cz.chia-direct.com.  Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího a jsou pro obě strany závazné. Objednáním zboží souhlasíte s těmito podmínkami. Objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu se považuje za závazné.

PROVOZOVATEL Provozovatelem tohoto internetového obchodu je společnost Norbert Trading BV, 193B Sumatrastraat, 1094NA Amsterdam, Nizozemí s IČ: 76670724 - dále jen prodávající. Prodávajícího můžete kontaktovat kromě poštovní adresy pomocí telefonního čísla +31203690966 nebo elektronickou poštou na emailu sales@chia-direct.com.

CHARAKTERISTIKA ZBOŽÍ A SLUŽEB V eshopu https://cz.chia-direct.com jsou na prodej bio potraviny, doplňky stravy a racionální výživy, vitaminy a přírodní kosmetika.

CENA ZBOŽÍ Prodejce není plátcem DHL. Veškeré ceny uvedené v eshopu jsou tedy koncové.

OBJEDNÁVKA Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Objednávka může být ze strany prodávajícího ověřována telefonicky nebo e-mailem. Objednávku je možné stornovat až do jejího odeslání. O odeslání objednávky bude kupující informován e-mailem. Pokud si kupující nevyzvedne poštovní zásilku na dobírku a zboží je dopravcem vráceno zpět, prodávající má nárok uplatňovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč na kupujícím. Odesláním objednávky kupující souhlasí se smluvní pokutou v této výši. Veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou předány smluvní společnosti k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených a kupující bude v takovémto případě zveřejněn v registru dlužníků.

DODÁNÍ A PLATBA Pokud je zboží skladem, zpravidla odesíláme následující pracovní den po objednání. V případě, že zboží není možné odeslat do 5 pracovních dnů od objednání budeme vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky za účelem domluvení dalšího postupu. Dodání zboží je zatím možné pouze prostřednictvím České pošty, další způsoby dodání zboží včetně osobního odběru připravujeme. Platba za zboží je možná kreditní karty a paypal.

REKLAMACE A ZÁRUKA Reklamace vyřizuje prodávající v souladu s občanským zákoníkem. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Záruční doba je 24 měsíců. U doplňků stravy a kosmetiky odpovídá záruční doba době exspirace (datumu použitelnosti). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí objednávky.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:
• Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace
• Záruka zanikla.
• Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
• Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.
• Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
• Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
• Zboží bylo poškozeno živly.

Reklamované zboží zašlete na adresu: sales@chia-direct.com společně s kopií faktury a podrobným popisem vady.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy podle § 53 odst. 6 občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí zboží bez jakékoliv sankce. Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Pokud se tak zákazník rozhodne, musí nepoškozené a kompletní zboží včetně případné dokumentace či návodu, bez známek užívání nebo opotřebení poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum, kdy provozovateli dojde projev vůle zákazníka spočívající v odstoupení od smlouvy). Zboží musí být zasláno běžnou balíkovou službou, dobírkou nebude přijato. Ve vrácené zásilce musí být veškeré doklady o koupi. Částka za vrácené zboží bude zákazníkovi poukázána na bankovní účet.

UŽIVATELSKÝ ÚČET Uživatelský účet vzniká registrací zákazníka v eshopu. K účtu pak může zákazník přistupovat po řádném přihlášení. Zákazník je povinen uvádět správně a pravdicě všechny údaje. Při jakékoliv změně těchto údajů je zákazník povinen tyto údaje ve svém účtu včas aktualizovat. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových údajů ke svému účtu a v případě podezření na jejich vyzrazení upozornit provozovatele eshopu se žádostí o změnu přístupových údajů (především hesla). Kupující není oprávněn umožnit přístup ke svému uživatelskému účtu třetím osobám.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním následujících údajů: jméno, příjmení, dodací a fakturační adresa, IČ/DIČ, email a telefonní číslo - pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a k zasílání souvisejících informací. V případě registrace k odběru zpravodaje souhlasí registrovaný uživatel i jednorázový kupující / či zájemce o zpravodaj se zasíláním obchodních sdělení. V případě potřeby je možné zrušit odběr zpravodaje a s tím související zasílání obchodních sdělení. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Uzavřením kupní smlouvy uděluje kupující prodávajícímu souhlas ke zpracování údajů uvedených v objednávce pro potřeby prodávajícího. Prodávající se zavazuje, že získané údaje neposkytne třetí osobě a že zpracování údajů kupujícího bude v souladu se zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Kupující má právo tento souhlas kdykoli písemně odvolat.

Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.